Wij streven naar de hereniging en onafhankelijkheid van Brabant. Het is tijd voor een revolutie.

Opinie: ‘Separatisme: een vloek of een zegen voor de #EU?’

Bron: https://www.facebook.com/notes/andr%C3%A9-van-wanrooij/opinie-separatisme-een-vloek-of-een-zegen-voor-de-eu/1740835062655241/

ANDRÉ VAN WANROOIJ·ZATERDAG 28 OKTOBER 2017

Met het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid is een voorlopig hoogtepunt bereikt voor de voorstanders van autonomie en zelfstandigheid.

Een zeer voorlopig hoogtepunt gezien het volhardend verzet van de Spaanse regering, maar ook vanwege de negatieve benadering vanuit de EU.
Wat men in Brussel echter over het hoofd ziet is dat de ‘opstandige’ regio’s enorm pro-EU georiënteerd zijn: Je kan haast stellen dat juist de verdere Europese integratie het regionale onafhankelijkheidsdenken op een paradoxale wijze aanjaagt.
In de aanloop naar het Schotse onafhankelijkheidreferendum werd er vanuit de EU (op aandrang van Londen) vooral gecommuniceerd dat de Schotten dan géén deel van de EU meer konden uitmaken.
Een waarschuwing die menig Schot deed besluiten om tegen onafhankelijkheid te stemmen.
De heropleving van de Schotse nationalisten komt dan ook (hoe ironisch) voort uit het resultaat van het Brexit-referendum: Het EU lidmaatschap wil men niet kwijt.
Zo ook in Catalunya, waar men vooral ‘onafhankelijk’ wil zijn binnen een Europese Unie. Hetzelfde zien we in België en in andere regio’s op het continent.
Zelfs in Nederland zijn partijen en groeperingen actief die meer autonomie of zelfs ‘onafhankelijkheid’ wensen voor hun regio binnen een Europese Unie.
Kijk maar naar Friesland (FNP Fryske Nasjonale Partij) en Noord-Brabant (Pacte des Cygnes / Ondeelbaar Brabant, Indivisible Brabant).
Door het wegvallen van grenzen en de invloed van Europese wetgeving op het leven in de regio’s krijgen deze initiatieven ook steeds meer aanhang.
Niet omdat men ontevreden is over de economische samenwerking in de EU, maar vooral omdat men de culturele eigenheid wil behouden.
Menig EU-lidstaat, ook Nederland, is van zichzelf al een federaal samenraapsel van diverse volken en landen.
Opvallend is dan ook dat de EU aan de ene kant investeert in Euregio’s en aan de andere kant blijft volharden in de nationale staten structuur.
Juist zij die een federaal Europa willen institutionaliseren zouden moeten beseffen dat zo een Unie sneller kan ontstaan als men de regio’s als volwaardig behandelt.
Federaal regelen wat ten voordeel is van allen, en regionale autonomie en zelfstandigheid daar waar het thuishoort.
Met het steeds verder uithollen van de nationale soevereiniteit van EU-lidstaten verliezen deze van oorsprong zelf samengestelde staten steeds meer hun aantrekkingskracht.
In een tijdsgeest waar de EU zich toch zal moeten hervormen tot een meer democratisch instituut en waar de Euro vanwege het ontbreken van een staatsvorm toch al als een molensteen om de nek hangt, kan de almaar groeiende separatisten beweging mogelijk zelfs de oplossing in zich dragen die de EU juist zoekt.
Het paradoxale blijft dat een steeds sterker wordende EU juist de aanjager is van steeds meer toenemend regionaal separatisme; onafhankelijkheid binnen de EU zet de deur open naar hervorming en het institutionaliseren van de Europese Unie die vanwege haar invloed op nationale wetgeving al lang een onofficiële federale staat is.
André Van Wanrooij

BRABANDERS

ontwaaktWij richten ons tot u allen! Tot de zoekende, de verdwaalde, de twijfelende, de onrustige, de bereidwillige, de teleurgestelde, tot eenieder, wie u ook bent, wat u ook doet.
Een ding hebben wij allen gemeen: we willen verandering! Het is tijd om het benauwde keurslijf, de overregulering, de politieke minachting voor al het menselijk van ons af te gooien. Kies voor een andere toekomst, kies voor een onafhankelijk Brabant, kies voor de mens.

Revolutie
De nieuwe morgen is voor Brabant. Rebellen zonder doel, maar met het hart op de goede plaats. Leef, verbeeld, deel en sluit je aan bij de voorhoede van de Brabantse revolutie. Kom in opstand: verf onze leuzen op de straat, plaats borden, vlaggen, posters, noem het maar op en draag de boodschap uit. Geen besluiteloosheid en twijfel meer. Wij kunnen een vuist vormen onder de vlag van het Pacte des Cygnes.

Zwaanridder
Word zelf een zwaanridder en trek ten strijde voor het recht van het land van Brabant. Bevrijd Brabant en geef het weer terug aan haar volk. Verdrijf het cynisme, de vercommercialisering en de ontmenselijking. Strijd deze rechtvaardige strijd!

Laat u horen
Brabanders, wij roepen u allen op. In alle uithoeken van Brabant moeten wij zichtbaar en aanwezig zijn. Maak lawaai en schud alles en iedereen wakker. Antwerpen, laat u horen. Eindhoven, laat u horen. Brussel, laat u horen. ’s-Hertogenbosch, laat u horen. Brabantse dorpen en steden, laat u horen. Brabant, “Were di”.
Brabant, word wakker en volg ons in de strijd voor een herenigd en onafhankelijk Brabant. We nemen terug wat van ons is en kiezen met Brabant voor een eigen koers. Aan ons is de toekomst!
Brabant zal herrijzen.
Brabant aan ons!

PACTE DES CYGNES